Vindar

Vindhastigheten uttrycks vanligtvis i m/s men har sin grund i Beaufort-skalan.

För den som inte känner igen sig med ovan benämningar till sjöss – kanske finner dessa äldre benämningar på vindstyrkorna passa bättre…