Sjömärken

Här finns de viktigaste sjömärkena i svenska farvatten. Under uppbyggnad… så fler sjömärken på gång.

Ostmärke
Kardinalmärke sitter öster om hinder
Västmärke
Kardinalmärke sitter väster om hinder
Sydmärke
Kardinalmärke sitter söder om hinder
Nordmärke
Kardinalmärke sitter norr om hinder